Položka

Cena (bez DPH)

Práce technika (Kč/hod)

900,- Kč

Práce mimo běžnou pracovní dobu QCS

+30%

Cesta - město Kladno  

120,- Kč

Cesta mimo Kladno (Kč/1 km - cesta ze sídla QCS k zákazníkovi a zpět)

12,- Kč


Délka fakturovaného časového úseku je za každých, i započatých, 30 minut.


Při instalaci a reinstalaci SW vyžadujeme originální licence (štítek s licenčním číslem, doklad elektronické licence apod.), případně doklad o multilicenci.


Platnost od 1.3.2022


Veškerá fakturace probíhá výhradně v elektronické podobě. V případě požadavku vystavení "papírové faktury" (vytištěná naší společností, popřípadě i zaslána poštou) účtujeme manipulační poplatek 50,-Kč bez DPH. Všechny faktury vystavené po 1.1.2015 opatřujeme zaručeným kvalifikovaným elektronickým podpisem jednatele společnosti (obsahuje celé jméno jednatele a jeho emailovou adresu; název a IČ společnosti) vystaveným společností PostSignum.