Název společnosti:
Sídlo:
Telefon:
Email:

IČO:
DIČ:
Registrace:
Společenská smlouva uzavřena:


QCS spol. s r.o.

Jarosl. Kociána 2406, Kladno, 272 01

777 341 361
qcs@qcs.cz

47545062
CZ47545062
Obch. rejstřík MěS v Praze, odd. C, vl. 27180
23.3.1993