LAN počítačové sítě

 V oblasti lokálních počítačových sítí nabízíme následující služby: 


- správu stávajících LAN sítí 

- návrhy LAN sítí 

- výběr, konfigurace a instalace síťových prvků, serverů a stanic

- další služby související s provozem LAN sítí